Đã có:

Tin nhắn hình hot nhất!


Kutetext Đẹp ! Độc ! Lạ
Trang chủ » Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và Giá cước
 
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và Giá cước

1. Website cung cấp dịch vụ tải tin nhắn hình sms kute về điện thoại di động. Tin nhắn hình sms kute là các tin nhắn dạng text được trả về cho bạn sau khi bạn nhắn tin tải theo cú pháp:

VZ_mã số gửi 8585 (giá cước 5.000đ/tin)

Hỗ trợ: wapsmskute@gmail.com
Trang tin nhắn smskute