Đã có:

Tin nhắn hình hot nhất!


Kutetext Đẹp ! Độc ! Lạ
Trang chủ
 
Tin nhắn giáng sinh (1 lượt)
Tin nhắn giáng sinh
Soạn : DV SMS 901 gửi 8785
Tin nhắn hình chúc tết 2018 (1 lượt)
Tin nhắn hình chúc tết 2018
Soạn : DV SMS 909 gửi 8785
Tin nhắn hình chúc tết 2018 (0 lượt)
Tin nhắn hình chúc tết 2018
Soạn : DV SMS 907 gửi 8785
Tin nhắn đặc biệt (0 lượt)
Tin nhắn đặc biệt
Soạn : DV SMS 905 gửi 8785
Tin nhắn giáng sinh (0 lượt)
Tin nhắn giáng sinh
Soạn : DV SMS 903 gửi 8785
Tin nhắn hình chúc tết 2018 (0 lượt)
Tin nhắn hình chúc tết 2018
Soạn : DV SMS 9013 gửi 8785
Giá cước : 5.000VND/sms
Xem tiếp...
Tin nhắn giáng sinh (1 lượt)
Tin nhắn giáng sinh
Soạn : DV SMS 901 gửi 8785
Tin nhắn hình chúc tết 2018 (1 lượt)
Tin nhắn hình chúc tết 2018
Soạn : DV SMS 908 gửi 8785
Tin nhắn hình chúc tết 2018 (1 lượt)
Tin nhắn hình chúc tết 2018
Soạn : DV SMS 906 gửi 8785
Tin nhắn đặc biệt (0 lượt)
Tin nhắn đặc biệt
Soạn : DV SMS 905 gửi 8785
Tin nhắn giáng sinh (0 lượt)
Tin nhắn giáng sinh
Soạn : DV SMS 903 gửi 8785
Tin nhắn hình chúc tết 2018 (0 lượt)
Tin nhắn hình chúc tết 2018
Soạn : DV SMS 9012 gửi 8785
Giá cước : 15.000VND/sms
Xem tiếp...
Chọn chủ đề:
+ Tin nhắn hay:
Em xin lỗi, nhưng em mong anh hãy thực tế hơn, anh đừng tự lừa dối mình nữa. Em không có tình cảm với anh, chuyện tình cảm không thể nào gượng ép được anh ạ.
Hỗ trợ: wapsmskute@gmail.com
Trang tin nhắn smskute